Orta məktəblərdə I yarımil üzrə qiymətləndirmə başlandı - QAYDALAR
Ölçü:


Xüsusi karantin dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin distant (məsafədən) formada təşkililə əlaqədar Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 2021-ci il 18 yanvar tarixli KQ-01 nömrəli qərarı ilə “Xüsui karantin rejimi dövründə ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların attestasiyasının (məktəbdaxili qiymətləndirənin) aparılmasının müvəqqəti Qayadası” təsdiq edilib.

Koordinat.az
-ın məlumatına görə, bu barədə Təhsil Nazirliyinin Aparat rəhbərinin müavini Nərmin Nərminə Hüseynova tərəfindən orta ümumtəhsil məktəblərinə daxil olan Qaydaya əsasən,  bu gündən orta məktəblərdə şagirdlərin 2020-2021-ci tədris ili üçün I yarım il üzrə qiymətləndirilməsinə başlanılıb.

Qaydaya görə:
II-XI sinfilərdə bütün fənlər üzrə summativ qiymətləndirmə fənni tədris edən müəllim tərəfindən distant formada yarımilin sonunda bir dəfə olmaqla aparılır.

Summativ qiymətləndirmənin nəticələri 100 ballıq şkala ilə ölçülür və qiymətləndirmədə test, inşa, çalışma, şifahi sorğu, yaradıcılıq və əl işləri, layihə kimi vasitələrdən istifadə olunur. 45-60 dəqiqə ərzində təşkil olunan summativ qiymətləndirmə nəticəsində müəyyən edilmiş ballar şagirdlərin yarımillik balları və qiymətləri hesab olunur, sinif jurnalında müvafiq qaydada yazılır.

Üzrsüz səbəbdən summativ qiymətləndirmədə iştirak etməyən təhsilalanın həmin qiymətləndirmələr üzrə balı “0” qəbul olunur. Təhsilalan summativ qiymətləndirmədə üzrlü səbəbdən (xəstəlik (tibbi arayış təqdim edildikdə), bədbəxt və fövqəladə hadisə, sürətli internet bağlantısı və ya internetə çıxışı olmadıqda, texniki imkanları məhdud olduqda) iştirak edə bilmədikdə, müvafiq qiymətləndirmə günündən sonra növbəti 1 ay müddətində onun üçün summativ qiymətləndirmə təşkil edilir. Sürətli internet bağlantısı olmaması səbəbindən şagirdin qiymətləndirmədə iştirak edə bilməməsi halında təhsil müəssisəsi tərəfindən qanunvericilikdə müəyyən edilmiş tələblər gözlənilməklə şagirdin əyani formada qiymətləndirmədə iştirakı üçün müvafiq şərait yaradılması təmin olunur. Qeyd olunan müddətdə təhsilalanın qiyməti “0” qəbul olunur.

Distant formada summativ qiymətləndirmənin təşkili zamanı Microsoft Teams ilə yanaşı, Zoom, Whatsapp, Skype və s. digər elektron tətbiqlərdən istifadə oluna bilər.

Sürətli internet bağlantısı və ya internetə çıxışı olmaması səbəbindən şagirdin qiymətləndirmədə iştirak edə bilməməsi halında şagirdin əyani formada “İmtahanlar zamanı koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlər” nəzərə alınmaqla təmin edilməlidir.

Xüsusi karantin dövründə təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin distant formada təşkili qüvvədədir.

“Xüsusi karantin rejijmi dövründə ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların attestasiyasının aparılmasının müəvəqqəti Qaydası” qüvvədə olduğu müddətdə “Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların attestasiyasının aparılması Qaydası” bu Qaydaya zidd olmayan hissədə tətbiq edilir.

21.01.2021 09:56:00
Oxuma sayı: 65