MSK bütün dairələrdə qalib namizədləri açıqladı
Ölçü:

Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) Milli Məclisə seçkilərin bu saata olan nəticələrini açıqladı.

Koordinat.az
-ın məlumatına görə, MSK 125 dairədən bütün namizədlərin adlarını elan edib.

1 SAYLI ŞƏRUR-SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ     TALIBOV VASİF YUSİF     94.6 %    
2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİ     HƏBİBBƏYLİ İSA ƏKBƏR     86.3 %    
3 SAYLI BABƏK-KƏNGƏRLİ-NAXÇIVAN SEÇKİ DAİRƏSİ   MÖHBALIYEV SƏTTAR SULİDDİN     83.2 %   
4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ     İBRAHİMOV ELDAR RZA     84.9 %    
5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ     NOVRUZOV SİYAVUŞ DÜNYAMALI     81.1 %   
6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ     HƏMZƏYEVA ÜLVİYYƏ TAPDIQ     69.5 % 
7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ     QULİYEV CƏBİ HÜSEYN     63.5 %    
8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     QULİYEV AZAY ƏJDƏR     45.0 %    
9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     QAFAROV KAMALƏDDİN NƏSRƏDDİN     60.3 %  
10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ     MUSAYEV MADƏR ƏLİƏSGƏR     64.6 %   
11 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ     HÜSEYNOV AYDIN NƏSİR     59.2 %  
12 SAYLI QARADAĞ-BİNƏQƏDİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİ     XASAYEVA SƏBİNƏ SƏMƏD     48.5 % 
13 SAYLI XƏZƏR-PİRALLAHI SEÇKİ DAİRƏSİ     ƏLİYEV RAUF ASİF     47.5 %   
14 SAYLI XƏZƏR SEÇKİ DAİRƏSİ     MƏMMƏDOV SOLTAN TEYMUR     47.2 %  
15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     QULİYEV ÜLVİ ZAHİD     41.8 %   
16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     QƏDİRLİ ERKİN TOĞRUL     35.6 %     17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ     ALLAHVERDİYEV ELNUR MARAT     41.0 % 
18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ DAİRƏSİ     MUSABƏYOV RASİM NƏSRƏDDİN     38.8 % 
19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     MƏMMƏDOV HİKMƏT BABA     43.0 %    
20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     ƏLİYEV ADİL ABIŞ     60.0 %   
21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     İBRAHİMQIZI MƏLAHƏT İBRAHİM     56.9
22 SAYLI NƏSİMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     MOLLAZADƏ ASİM NAZİM     47.3 %   
23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ     SƏMƏDZADƏ ZİYAD ƏLİABBAS     45.8
24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     NURULLAYEVA KÖNÜL ORUC     46.1 %  
25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     VƏLİYEVA SƏDAQƏT SULEYMAN     57.1
26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     MUSTAFA FAZİL QƏZƏNFƏR     47.6
27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     SALAHZADƏ ƏLİABBAS QALİB     57.6
28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ     QULİYEV ELDAR ALLAHYAR     49.2
29 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ     ARPADARAİ NİGAR CAVİD     42.3 %     32 / 32
30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     FƏTƏLİYEVA SEVİNC HƏBİB     62.2
31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     ƏLİYEV ETİBAR QASIM     41.4 %    
32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ     HƏSƏNOVA AFƏT ƏBİL     64.9 %
33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     MİRƏLƏMOV HÜSEYNBALA FAZİL     47.1
34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     ZABELİN MİXAİL YURYEVİÇ     35.1 %   
35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ     ABBASOV RAUF ARİF     49.2 %    
36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ     HƏSƏNQULİYEV QÜDRƏT MÜZƏFFƏR     45.4 %     38 / 38
37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ     KƏRİMZADƏ PƏRVİN ORXAN     42.1 %     25 / 25
38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ     HƏMZƏYEV NAQİF ƏLƏŞRƏF     44.9 %     25 / 25
39 SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ     CƏFƏROV MÜŞFİQ CƏFƏR     45.8 %     31 / 31
40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ     QULİYEV MUSA İSA     40.0 %     30 / 30
41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     HÜSEYNOVA HİCRAN KAMRAN     32.6 %     33 / 33
42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     MİRKİŞİLİ TAHİR FAMİL     50.1 %     38 / 38
43 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ     HACIYEV EMİN MƏCİD     60.1 %     34 / 34
44 SAYLI SUMQAYIT-XIZI SEÇKİ DAİRƏSİ     MƏMMƏDLİ MÜŞFİQ FAZİL     45.8 %     47 / 47
45 SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ     ƏSƏDOV OQTAY SABİR     67.7 %     36 / 36
46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ     YUSİFOV İLTİZAM BALAYUSİF     49.5 %     34 / 34
47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ     MİRZƏZADƏ AYDIN BÖYÜKKİŞİ     30.1 %     30 / 30
48 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİ     MƏMMƏDOV İLHAM KAZIM     51.3 %     32 / 32
49 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ     HÜSEYNLİ ƏLİ MƏHƏMMƏD     59.6 %     41 / 41
50 SAYLI ABŞERON-QOBUSTAN SEÇKİ DAİRƏSİ     SEYİDZADƏ ŞAHİN KAMİL     44.6 %     51 / 51
51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ     BADAMOV AZƏR CAMAL     49.4 %     63 / 63
52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ     ƏHMƏDOV VAHİD QAZMƏMMƏD     50.6 %     72 / 72
53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ     RAFAİLOV ANATOLİY XAİMOVİÇ     44.1 %     76 / 76
54 SAYLI ŞABRAN-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİ     QURBANOV SADİQ HAQVERDİ     55.3 %     70 / 70
55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ     SƏLİMOV ELDƏNİZ ADİL     57.9 %     42 / 42
56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ     MİKAYILOVA SEVİL ƏLİRAZI     43.8 %     44 / 44
57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ     AĞAZADƏ ƏMİNƏ HƏMİD     64.8 %     42 / 42
58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ     HÜSEYNOV RAFAEL BABA     51.0 %     49 / 49
59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ     ƏHMƏDOVA JALƏ FƏRHAD     59.7 %     40 / 40
60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ     AĞAMALI FƏZAİL RƏHİM     49.2 %     42 / 42
61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ     RÜSTƏMXANLI SABİR XUDU     21.4 %     41 / 41
62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ     ƏLƏKBƏROV ƏZİZ YUSİF     49.0 %     39 / 39
63 SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     CƏFƏROV KAMAL XAQANİ     52.8 %     35 / 35
64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     MƏMMƏDOV RAMİN ƏLƏMŞAH     54.6 %     40 / 40
65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ     ƏMİRASLANOV ƏHLİMAN TAPDIQ     63.2 %     56 / 56
66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ     MƏHƏRRƏMOV BƏHRUZ ABDURRƏHMAN     52.9 %     44 / 44
67 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ     HƏSƏNOV MALİK ƏVƏZ     65.2 %     37 / 37
68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ     NƏSİROV ELMAN XUDAM     53.7 %     34 / 34
69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ     İBRAHİMLİ FƏZAİL FEYRUZ     51.0 %     36 / 36
70 SAYLI MASALLI ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ     MƏMMƏDOV MƏŞHUR ŞAHBAZ     64.8 %     43 / 43
71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ     İSGƏNDƏROV ANAR CAMAL     62.7 %     42 / 42
72 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ     QASIMLI MUSA CƏFƏR     53.9 %     82 / 82
73 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ     QULİYEV RÜFƏT ATAKİŞİ     52.9 %     28 / 28
74 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ     RƏCƏBLİ HADİ MUSA     53.1 %     39 / 39
75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ     PAŞAZADƏ CAVANŞİR HÜMMƏT     61.1 %     41 / 41
76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ     ƏSGƏROV ZİYAFƏT ABBAS     66.1 %     45 / 45
77 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ     MAHMUDOV RƏŞAD MƏMMƏDQULU     57.6 %     44 / 44
78 SAYLI LERİK SEÇKİ DAİRƏSİ     MƏMMƏDOV İQBAL NƏRİMAN     50.4 %     108 / 108
79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ     NURULLAYEV RAZİ QULAMƏLİ     20.9 %     43 / 43
80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ     QƏNİZADƏ ÇİNGİZ AŞRALI     45.4 %     49 / 49
81 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ     İSMAYILOV ŞAHİN ƏMİR     62.7 %     45 / 45
82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ     RZAYEV TAHİR MUSA     61.5 %     49 / 49
83 SAYLI AĞCABƏDİ-FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ     ABBASOV AQİL MƏHƏMMƏD     61.7 %     44 / 44
84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ     BAYRAMOV VÜQAR İBAD     71.0 %     73 / 73
85 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİ     CƏFƏROVA TAMAM ŞAMƏMMƏD     48.9 %     63 / 63
86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ     ASLANOV NOVRUZƏLİ DAVUD     53.7 %     69 / 69
87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ     KƏRİMLİ TAHİR ZAYIDAĞA     52.4 %     63 / 63
88 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİ     HACIYEV SABİR KAMAL     52.7 %     43 / 43
89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ     ƏFƏNDİYEV MƏZAHİR CAVİD     63.9 %     36 / 36
90 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ     OSMANOV CAVİD HƏMİD     68.4 %     40 / 40
91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ     HƏSƏN RAMİL SAHİB     51.7 %     42 / 42
92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ     ƏLİYEVA JALƏ FAZİL     51.9 %     48 / 48
93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ     YILDIRIM FATMA VİDADİ     65.7 %     52 / 52
94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ     ORUC ZAHİD MƏHƏRRƏM     69.6 %     54 / 54
95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ     ALIYEV SAHİB EYVAZ     40.3 %     41 / 41
96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ     MƏMMƏDOV ANAR İLYAZ     59.0 %     49 / 49
97 SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ     VƏLİYEV AĞALAR İSRƏFİL     68.1 %     62 / 62
98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ     QAFAROVA SAHİBƏ ƏLİ     52.1 %     34 / 34
99 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ     HƏSƏNOV NURLAN URFAN     61.3 %     40 / 40
100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ     BAYRAMOV KAMRAN FƏRHAD     66.6 %     43 / 43
101 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ     XXX ELŞAD MİRBƏŞİR     60.7 %     79 / 79
102 SAYLI SAMUX-ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ     SƏFƏROV NİZAMİ ABDULLA     64.0 %     51 / 51
103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ     HÜSEYNOVA SEVİNC ƏMİRƏHMƏD     61.4 %     43 / 43
104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ     NAĞIYEV ARZU NƏSİB     56.2 %     65 / 65
105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ     PAŞAYEVA QƏNİRƏ ƏLƏSGƏR     70.8 %     41 / 41
106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ     AĞAYEVA ÜLVİYYƏ CAVANŞİR     54.1 %     38 / 38
107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ     SEYİDOV SƏMƏD İSMAYIL     76.1 %     37 / 37
108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ     CƏFƏROV NİZAMİ QULU     53.4 %     40 / 40
109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ     MƏHƏMƏLİYEV NƏSİB MƏHƏMMƏD     65.3 %     39 / 39
110 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİ     MUSAYEV ELŞƏN MƏMMƏDHƏNİFƏ     49.2 %     47 / 47
111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ     ƏLİYEVA KAMİLƏ ƏLİ AĞA     53.9 %     44 / 42
112 SAYLI QAX SEÇKİ DAİRƏSİ     KƏRİMLİ AZƏR ŞƏMŞİD     52.7 %     58 / 58
113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ     İSKƏNDƏROV VÜQAR YAPON     52.9 %     30 / 30
114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     MƏSİMLİ ƏLİ ƏHMƏD     57.2 %     43 / 43
115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ     FEYZİYEV CAVANŞİR ƏYYUB     67.6 %     43 / 43
116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ     HEYDƏROV FƏTTAH SƏMƏD     75.5 %     54 / 54
117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ     NAXÇIVANLI AQİYƏ HƏBİB     65.5 %     61 / 61
118 SAYLI AĞDAM ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ     ƏLİYEV BƏXTİYAR HƏMZƏ     62.9 %     46 / 46
119 SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ     SADIQOV BƏXTİYAR YUSİF     61.2 %     45 / 45
120 SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ     MƏMMƏDOV CEYHUN VALEH     57.1 %     78 / 78
121 SAYLI LAÇIN SEÇKİ DAİRƏSİ     ABBASZADƏ MAHİR TAPDIQ     56.5 %     102 / 102
122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİ     GƏNCƏLİYEV TURAL BABAŞAH     56.7 %     13 / 13
123 SAYLI KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİ     MƏMMƏDOV AQİL SADIQ     71.7 %     65 / 65
124 SAYLI ŞUŞA-AĞDAM-XOCALI-XOCAVƏND SEÇKİ DAİRƏSİ     MƏMMƏDOV ELMAN CAMAL     60.7 %     86 / 86
125 SAYLI ZƏNGİLAN-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ     İSMAYILOV İMAMVERDİ İBİŞ     40.3 %     59 / 59
 
10.02.2020 14:18:00
Oxuma sayı: 73