Təhsil Cəmiyyəti iki universitetlə elmi simpozium təşkil edir - TÜRKİYƏDƏ
Ölçü:


Azərbaycan Respublikası Təhsil Cəmiyyəti Türkiyənin Nevşehir Hacı Bektaş Vəli Universiteti və Azərbaycan Universiteti ilə birlikdə "Təsəvvüf Araşdırmaları Beynəlxalq Simpozumu - Nəsimi-650" mövzusunda elmi simpozium təşkil edir.

Simpozium böyük təsəvvüf şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi və 2019-cu ilin Azərbaycanda "Nəsimi İli" elan edilməsi münasibəti ilə keçirilir. Tədbirin 9-10-11 sentyabrda Nevşehir Hacı Bektaş Vəli Universitetində keçirilməsi qərarlaşdırılıb. Məqsəd təsəvvüf fəlsəfəsinin ümumtürk düşüncə tarixində yeri və əhəmiyyətindən bəhs edən elmi müzakirələrin aparılması və elmi müstəvidə əməkdaşlığın genişləndirilməsidir.

Təhsil Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, eyni adlı beynəlxalq elmi simpoziumun daha çox ölkələrin qatılması ilə ənənəvi olaraq hər il keçirilməsi nəzərdə tutulur. Simpozium hər dəfə görkəmli təsəvvüf mütəfəkkirindən birinə həsr ediləcəkdir.  

Simpozium haqqında əlavə məlumatları təqdim edirik:
“Təsəvvüf Araşdırmaları Beynəlxalq Simpoziumu: Nəsimi-650” klassik Azərbaycan şairi Seyid İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi münasibətilə türk dünyasında təsəvvüf fəlsəfəsi, təsəvvüfün tarixi, klassik ədəbi dil və bədii ədəbiyyatın inkişafında təsəvvüf şairlərinin yeri və rolunun müəyyənləşdirilməsi məqsədilə təşkil edilir.

“Təsəvvüf Araşdırmaları Beynəlxalq Simpoziumu: Nəsimi-650” ümumtürk mədəniyyətinin mühüm hissələrindən biri olan təsəvvüf fəlsəfəsini və onun ədəbiyyatda təzahürünü müasir baxış bucağından təhlil olunmasını, beləliklə də, türk xalqlarını birləşdirən mühüm məqamların üzə çıxarılmasını nəzərdə tutur. Türk xalqlarının tarixi və müasir ədəbi ənənələri ilə bağlı müxtəlif fikir və tədqiqatları önə çəkmək planlaşdırılır.

“Təsəvvüf Araşdırmaları Beynəlxalq Simpoziumu: Nəsimi-650” ümumtürk elm aləmində təsəvvüf ədəbiyyatı ilə bağlı araşdırmalar aparan elm adamlarını bir yerə toplamaq, onların arasında elmi fikir mübadiləsini təmin etmək, yeni elmi tədqiqat və mübahisələrə zəmin yaratmaq, eyni zamanda təsəvvüflə bağlı elmi ədəbiyyatın keyfiyyətcə zənginləşməsini təmin etmək məqsədilə təşkil olunur.

“Təsəvvüf Araşdırmaları Beynəlxalq Simpoziumu: Nəsimi-650” türk dünyasını maraqlandıran dil, ədəbiyyat, tarix, mədəniyyət, fəlsəfə, təhsil sahələrində aktual məsələlərin müzakirə edilməsi, yeni elmi araşdırma istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, fikir mübadilələrinin aparılması və gələcəkdə türk xalqları arasında keçiriləcək müştərək layihələrə zəmin hazırlanması kimi  müxtəlif istiqamətdə işlərin aparılması məqsədi daşıyır.

Simpozium müddətində elmi tədbirlərlə yanaşı, mədəni tədbirlərin, gəzintilərin təşkil edilməsi bu coğrafiyanın tarixi və mədəniyyəti ilə tanışlıq üçün olduqca vacib amillərdəndir. Bu, gələcəkdə müxtəlif coğrafi ərazilərdə yaşayan türk xalqlarının bir-biri ilə əlaqələrinin və əməkdaşlıqlarının gücləndirilməsini təmin edəcəkdir.

Mühüm qeydlər

Məqalələrin göndərilmə tarixləri: 15 iyun 2019- 25 iyul 2019.
Qəbul olunan məqalələrin elan edilmə tarixi: 02 avqust 2019.
Qeydiyyat üçün son tarix: 15 avqust 2019 (burada ödəniş edərək qeydiyyatdan keçmək nəzərdə tutulur).

Simpoziumda iştirak üçün ödəniş:
600 AZN (buraya bütün xərclər daxildir).

Simpoziumun tarixi: 09, 10, 11 sentyabr 2019-cu il.

* Simpoziumda iştirak və çap hüququ qazanan məqalələrin müəllifləri elektron poct ünvanı vasitəsilə məlumatlandırılacaqlar.

Müraciət şərtləri


Simpoziumda iştirak etmək istəyənlər məqalənin tam mətnini göndərməlidirlər. Son göndərilmə tarixi 25 iyul 2019-cu ildir. Göstərilən tarixdən sonra göndərilən məqalələr qəbul edilməyəcəkdir.

Simpoziumun dili Azərbaycan, türk, rus, ingilis dilləridir. Başqa dillərdə göndərilən məqalələr qəbul edilmir. Məqalələr hazırlanarkən göstərilən qaydalara əməl olunmalıdır.

Bir məruzəçi ancaq bir məqalə göndərmək hüququna malikdir. Müəlliflərinin sayı ikidən artıq olan  məqalələr qəbul edilmir.
Müəlliflər özləri haqqında məlumatlarla (ad, soyad, ata adı, oxuduğu və ya çalışdığı müəssisə, e-mail ünvanı) bərabər, məqalələrin tam mətnini  tahsilngo@gmail.com  və ya shahmemmedlit@mail.ru  ünvanlarına göndərə bilərlər. Məqalələrin göndərilməsində yaranacaq problemlərə görə məsuliyyət müəlliflərə aiddir.

Məruzələr müəlliflər tərəfindən təqdim edilməyəcəyi təqdirdə, sertifikat verilməyəcək. Məruzələrin mətninə görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.

Məqələnin tərtibi    

Məqalələr Azərbaycan, türk, rus və ingilis  dillərində, Word formatında, Times New Roman, 14 siriftlə, 1,5 intervalla ən çoxu 6-8 səhifə həcmində hazırlanmalıdır.

Məqalənin başlığı yazıldığı dildə və ən çoxu 8 sözdən ibarət olmalıdır. Məqalənin adının altında, sağ tərəfdə müəllifin şəxsi məlumatları 11 şriftlə, kursivlə göstərilməlidir.

Məqalənin əvvəlində yazıldığı dildə, sonunda rus və ingilis dillərində xülasə verilməlidir. Açar sözlər üç dildə xülasədən sonra qoyulmalıdır. Xülasə 150-200 söz arasında ola bilər.

Məqalədə istifadə edilə biləcək hər hansı bir şəkil və s. səhifə sayına daxildir.

Məqalələr ən gec 25 iyul, 2019-cu il tarixə qədər tahsilngo@gmail.com  və ya shahmemmedlit@mail.ru ünvanlarına göndərilməlidir.

Simpoziumda çıxış etmək və nəşr edilmək üçün qəbul olunan məruzələr Təşkilat Komitəsi tərəfindən tam mətnin qiymətləndirilməsindən sonra həyata keçiriləcəkdir.

Əlaqə telefonları: 055-936-49-52 + votsapp;  050-242-07-75 + votsap


25.06.2019 16:46:00
Oxuma sayı: 298