Ödənişli təhsil: ən bahalı və ən ucuz ixtisaslar - Plan yerləri və qiymətlər
Ölçü:


Sabahdan ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulunun ixtisas seçimi mərhələsi başlayır. İxtisas seçimində iştirak etmək hüququ qazanan, ancaq imtahan nəticələri orta göstəricilərdən aşağı olan abituriyentlər ciddi seçim qarşısındadırlar. Çünki belə abituriyentlərin böyük əksəriyyəti yalnız ödənişli ixtisaslar seçmək zorundadır. Bu isə o deməkdir ki, ixtisas seçimi zamanı təhsilhaqqı məbləği də onlar üçün həlledici rol oynayır.

Koordinat.az
mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq, asyrı-ayrı ixtisas qrupları üzrə ən bahalı və ucuz ixtisasların siyahısını təqdim edir: Bəri başdan deyək ki, fins.az-ın hazırladığı həmin siyahı "Abituriyent" jurnalında dərc olunmuş məlumatlara əsaslanır. Beləliklə:

    I qrup - ən bahalı ixtisaslar

ADA Universiteti
Kompüter elmləri – 6500 manat, 40 yer
Kompüter mühəndisliyi - 6500 manat, 40 yer
İnformasiya texnologiyaları - 6500 manat, 40 yer
Sistem mühəndisliyi -6500 manat, 40 yer

Qafqaz Universiteti
Qafqaz Universiteti I ixtisas qrupunda 8 fakultə ilə təmsil olunur. Bu qrupda universitetin ən bahalı fakultəsi mexanika mühəndisliyi, kompüter mühəndisliyi, inşaat  mühənsidliyi  və s.dir – 5200 manat. Fizika və riyaziyyət müəllimliyi isə 3850 manatdır.

Xəzər Universiteti
Xəzər Universitetində ən bahalı fakültələr  fizika müəllimliyi, riyaziyyat və informatika müəllimliyi və Elektronika,   telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyidir
Fizika müəllimliyi  - 3500 manat, 15 yer
Riyaziyyat və informatika müəllimliyi  -  3500 manat, 20 yer
Elektronika,   telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi - 3500 manat, 25  yer
İnşaat mühəndisliyi - 3500 manat, 20 yer
Kompüter elmləri - 3500 manat, 25 yer
Neft-qaz mühəndisləri - 3500 manat, 25 yer
 Mexanika mühəndis  - 3500 manat, 25 yer
Kompüter mühəndisliyi - 3500 manat, 25  yer
Kimya mühəndisliyi - 3500 manat, 25 yer

“Odlar Yurdu” Universiteti

I ixtisas qrupundakı fakültələr sırasında   “Odlar  Yurdu” Universitetinin  ixtisaslarında qiymət eynidir.
Kompüter mühəndisliyi - 3000 manat, 50 yer
Ekologiya mühən disliyi - 3000 manat, 35 yer

Ən bahalı dövlət ali məktəbləri
I qrup dakı dövlət universitetlərində ən bahalı fakültələr Turizm və Menecment   və Memarlıq və İnşaat Universitetindədir.
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Qida məhsulları mühəndisliyi  - 2500 manat, 20 yer
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Memarlıq və İnşaat Universitetində ən bahalı fakültə memarlıqdır.
Memarlıq -2300 manat, 95 yer

Azərbaycan Dövlət İqtisad Uni versiteti (UNEC)
İnformasiya texnologiyaları - 2200 manat, 50 yer
Sistem mühəndisliyi - 2200 manat, 25 yer
Döv lət İdarəçilik Akademiyası
Kompüter elmləri - 2000 manat, 30 yer

I qrup - ən ucuz ixtisaslar
Bu qrup üzrə özəl ali məktəblərdə ən ucuz fakültələr  Naxçıvan və Mingəçevir  Dövlət Universitetlərindədir. Özəl ali məktəblər sırasında isə “Naxçıvan”, “Təfəkkür” və Kooperasiya Universitetləridir.

“Naxçıvan”  Universiteti
İnformatika müəllimliyi-1500 manat, 20 yer
Riyaziyyat və informatika  müəllimliyi -1600 manat, 20 yer

“Təfəkkür” Universiteti
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi - 1800 manat, 20 yer
Nəqliyyatda daşınmaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi - 1800 manat, 20 yer

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
Riyaziyyat - 2000 manat , 50 yer
Çoxişlənən mallların texnologiyası mühəndisliyi- 2200 manat, 50 yer
İstehlak mallarının  ekspertizası  və marketinqi - 2200 manat, 50 yer
Qida   Məhsulları mühəndisliyi – 2200 manat, 30 yer
Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi - 2300 manat, 50  yer

Dövlət ali məktəb lərində I ixtisas  qrupu üzrə ən ucuz fakültələr  Texnologiya Universitet və  Naxçıvan  və Mingəşevir Dövlət Universitetindədir.

Azərbaycan Texnologiya Universiteti
Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi  - 1000 manat, 25 yer
Mingəçevir Dövlət Universiteti
Elektroenergetika mühəndisliyi - 1000 manat, 15 manat
Riyaziyyat və informatika müəllimliyi - 1200 manat, 30 yer
Elektroenergetika mühəndisliyi - 1200 manat, 30 yer
İstilik energetika mühəndisliyi - 1200 manat, 25 yer
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi - 1200 manat, 25  yer
Ekologiya mühəndisliyi - 1200 manat, 30 yer
İnformasiya texnologiyaları - 1200 manat, 30 yer

Naxçıvan Dövlət Universiteti
Yerüstü nəqliyyat vasitələrin in mühəndisliyi -1000 manat, 15 nəfər ( qiyabi)
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi -1200  manat, 20 yer (əyani)
Ekologiya mühəndisliyi- 1200  manat, 15 yer

II qrupda - ən bahalı ixtisaslar

ADA Universiteti

İqtisadiyyat - 6500 manat, 80 yer
Biznesin idarə edilməsi - 6500 manat, 80 yer
Beynəlxalq münasibətlər - 6000 manat, 80 yer

Qafqaz Universiteti

Qafqaz Universiteti  II ixtisas qrupunda 7  fakültə ilə təmsil olunur. Bu qrupda universitetin ən  bahalı fakültələri  maliyyə, dünya iqtisadiyyatı  və biznesin idarə edilməsidir - 5850 manat.  Beynəlxalq münasibətlər isə 5500 manatdır.
Maliyyə - 5850 manat, 20 yer
Biznesin idarə edilməsi - 5850 manat, 20 yer
Dünya iqtisadiyyatı - 5850 manat, 25 yer
Beynəlxalq münasibətlər - 5500 manat, 30 yer
Mühasi bat uçotu - 5200 manat , 50 yer
Dövlət və  bələdiyyə idarəetməsi - 5200 manat, 30 yer
Sənayenin təşkili və iadarə olunması - 4750 manat, 50 yer

Xəzər Universiteti
Regionşünaslıq - 4500 manat, 25 yer
Beynəlxalq  münasibətlər - 4500 manat, 25 yer
Mühasibat  uçotu və audit - 4000 manat, 25 yer
Maliyyə - 4000 manat, 25 yer
İqtisadiyyat - 4000 manat, 15 yer
Menecment - 4000 manat , 20  yer
Marketinq - 4000 manat, 15 yer
Biznesin idarə edilməsi - 4000 manat, 20 yer   
Turizm və otelçilik - 4000 manat, 25 yer

II qrupda - ən ucuz ixtisaslar

Bakı Dövlət Universiteti

Coğrafiya - 1300 manat, 15 yer  ( qiyabi)
Coğrafiya - 1600 manat , 90 yer (əyani)
Coğrafiya müəllimliyi - 1500 manat, 120 yer
Hidrometeorologiya - 1600 manat, 25 yer
İqtisadiyyat - 1600 manat , 15 yer   (qiyabi)
İqtisadiyyat - 1900 manat , 75 yer  (əyani)
Sosiologiya - 1800 manat, 30 yer
Regionşünaslıq - 1800 manat, 170 yer
Turizm və otelçilik - 1900 manat,  55 yer
Dünya iqtisadiyyatı - 2300 manat , 100 yer

II ixtisas qrupunda ucuz  təhsil haqqı təklif edən  digər universitetlər Dillər,  Texniki və Pedaqoji Universitetlərdir. Azərbaycan Dillər Universitetində ən ucuz  ixtisas  regionşünaslıqdır- 1000 manat. Texniki Universitetdə ən ucuz fakültə 1300 manatdır. Pedaqoji Universitetdə  qiymətlər  bundan cəmi 20 manat   fərqlənir -1320 manat.

Azərbaycan Dillər Universiteti
Regionşünaslıq (Almaniya) - 1000 manat, 10 yer
Regionşünaslıq (Fransa) - 1000 manat , 10 yer
Regionşünaslıq (Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri) - 1500 manat, 10 yer
Regionşünaslıq (Qafqaz  ölkələri) - 1500 manat, 10 yer
Regionşünaslıq (Norveç) -1500 manat, 10 yer
Regionşünaslıq (Yaponiya) - 1500 manat, 10 yer
Regionşünaslıq (Çin) - 1500 manat, 10 yer
Regionşünaslıq (Argentina) - 1500 manat, 10 yer

Azərbaycan Texniki Universiteti 
Sənayenin təşkili və idarə olunması - 1300 manat, 15 yer (qiyabi )
Sənayenin təşkili və idarə olunması - 1600 manat, 90 yer (əyani)
Menecment - 1600 manat, 30 yer
Nəqliyyat servisi - 1500 manat, 30 yer

Azərbaycan   Dövlət Pedaqoji Universiteti
 Tarix və coğrafiya müəllimli - 1320 manat, 60 yer
Coğrafiya müəllimliyi - 1320 manat , 90 yer
Bu qiymətlər  filiallarda da eynidir.

III ixtisas qrupu - ən bahalı ixtisaslar

ADA Universiteti

Dövlət və ictimai münasibətlər fakültəsi - 6000 manat,80 yer

Qafqaz Universiteti
Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili və ədəbiyyatı) - 4800 manat, 45 yer
Tərcümə  (ingilis dili  )- 4800 manat, 60 yer
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi - 4200 manat, 50 yer

Xəzər Universiteti
Politologiya - 4500 manat, 25  yer
Dizayn - 3500 manat, 20 yer
 Pedaqoji fakültələr - 3500 manat , 110 yer
Tərcümə - 3500 manat , 50 yer

III qrupda - ən ucuz ixtisaslar

Azərbaycan Dillər  Universiteti
Filologiya (alman v ə fransız dili) - 1000 manat, 20  yer
Tərcümə (alman dili, fransız dili) - 1000 manat ,24 yer
Dil və ədəbiyyat  müəllimliyi (fransız dili) - 1000 manat, 12 yer      
Xarici dil müəllimliyi  (fransız dili ) - 1000 manat, 48 yer
Xarici dil müəllimliyi  (alman dili ) - 1000 manat, 48 yer

Bakı Dövlət Universiteti
İbtidai sinif müəllimliyi (Qazax filialı) - 1200 manat, 25 manat
Məktəbəqədər  təlim və tərbiyə  (Qazax filialı )- 1200 manat, 25 manat

Naxçıvan Dövlət Universiteti
Xarici dil müəllimliyi (alman dili) -1200 manat,  15 yer
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi -1300 manat, 40 yer
Xarici dil müəllimliyi  (fransız dili)-1300 manat, 15 yer
Tarix müəllimliyi -1300 manat, 40 yer
Kitabxanaçılıq və informasiya -1300 manat ,20 yer
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
İbtidai sinif müəllimliyi-1300 manat, 165 yer
Məktəbəqədər təlim və tərbiyə -1300  manat, 30 yer
Təhsildə sosial- psixoliji xidmət  -1300 manat, 25 yer

IV qrupda ən bahalı ixtisaslar

Qafqaz Universiteti 
Psixologiya - 3850 manat, 25 yer
Biologiya müəllimliyi - 3850 manat, 25 yer
Kimya müəllimliyi - 3850 manat, 25 yer

Xəzər Universiteti
Psixologiya-3500 manat, 25 yer
Biologiya müəllimliyi- 3500 manat, 20 yer
Kimya müəllimliyi- 3500 manat, 20 yer
Kimya və biologiya müəllimliyi - 3500 manat, 30 yer

Odlar Yurdu Universiteti
Biologiya fakültəsi-3000 manat, 50 yer.

    V  qrupda - ən bahalı ixtisaslar

Bakı Musiqi Akademiyası
İnstrumental ifaçılıq - 3000 manat, 90 yer
Solo oxuma - 3000 manat, 24 yer
Dirijorluq - 3000 manat,15 yer
Bəstə karlıq - 3000 manat, 5 yer
Musiqişünaslıq - 3000 manat, 22 yer (əyani)

Azərbaycan Milli Konservatoriyası
Solo oxuma - 3000 manat, 16  yer(əyani)
Solo oxuma - 2400 manat, 4 yer(qiyabi)
Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
Dizayn - 2500 manat , 180 yer
Qrafika - 2300 manat, 25 yer

    V qrupda ən ucuz ixtisaslar

Gəncə Dövlət Universiteti
Bədən tərbiyəsi və idman  fakültəsi - 900 manat,15 yer.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
Dizayn - 1200 manat,30 yer

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq - 1300 manat, 20 yer
Musiqi müəllimliyi - 1300 manat, 20 yer

28.07.2016 13:13:17
Oxuma sayı: 4798