Biz kimik?
Ölçü:

Koordinat.az internet portalı müstəqil media qurumudur. Sayt ölkəmizdə baş verən bütün hadisələri izləyir, təhlil edir və oxuculara çatdırır. Koordinat.az əyləncə və şou xarakterli məlumatlara yer ayırmır və ictimai-siyasi xarakterli ciddi media quruluşu olmağa iddialıdır. Biz müxtəlif sahələrə (siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm və təhsil... ) aid özümüzün fərqli rubrikalarımızı və özəl yanaşmalarımızı oxucularımıza təklif edirik. Saytda elm, təhsil, və səhiyyə mövzularında materialara üstünlük verilir.

Koordinat.az-ın redaksiyası bütün dövlət qurumları, siyasi partiyaları, QHT-lər, hüquq-mühafizə orqanları və ayrı-ayrı şəxslər ilə işbirlyinə açıqdır.

Saytın baş redaktoru Elxan SALAHOV
İKT üzrə menecer Namiq MƏMMƏDOV

Bizimlə əlaqə:
Telefonlar: 050 349 84 97, 0777 44 3333
E-mail: info@koordinat.az
Reklam şöbəsi: reklam@koordinat.az
18.07.2015 15:13:11
Oxuma sayı: 12359